Avís legal

En relació amb el compliment de la Llei de Protecció de Dades, l'informem que les dades personals facilitades per vostè en qualsevol dels formularis inclosos en aquest lloc web són inclosos en uns fitxers informàtics propietat i responsabilitat de PARROQUIA DEL LLEDO, societat de nacionalitat espanyola amb NIF R4300001G i domicili social a PASSEIG DELS CAPUTXINS 24, Valls (Tarragona) i seran tractades per mètodes automatitzats amb l'única finalitat de fer possible la gestió administrativa de les nostres relacions comercials, i / o de permetre la realització dels serveis explicats en aquest lloc web.

Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició que li atorga la vigent Llei 15/1999 de Protecció de Dades, simplement notificant-ho per correu, fax o e-mail, o directament en aquest lloc web.

La finalitat fonamental d'aquest lloc Web és permetre la realització de propostes de negoci i comercials entre empreses, per a això guardem el correu electrònic amb l'única finalitat de permetre aquest contacte, entenent que aquest correu ha estat destinat per a relacions professionals, i no personals . Les dades contingudes en la base de dades que permet la realització d'aquest servei, es refereixen exclusivament a Empreses i Professionals, i no és obligatori introduir cap dada de caràcter personal.