Malalts

MALALTS

Un grup de feligresos voluntaris i compromesos que es reuneixen cada mes per revisar i programar el seu treball, es cuiden de fer visites a les famílies que tenen malalts a casa seva i que han demanat la nostra presència. Quan demanen la vista del Sacerdot ells avisen i un dia el sacerdot fa la visita a casa seva. Cada mes, sol ser el primer divendres, es porta la Comunió a cada malalt, que sempre és consol i fermesa per l’esperit.

També cada mes visitem dos centres d’acollida d’ancians i malalts, i amb ells celebrem la Santa Missa que és per a ells un consol i uns festa.