PREGÀRIES 30 GENER

Senyor, proclames feliços els pobres i els humils;

Fes que l’orgull s’aparti de nosaltres i aprenguem a ser humils.

 

També, Senyor dius que els de cor net veuran Déu;

Omple’ns de la teva gràcia i purifica el nostre cor.

 

També dius que seran saciats els que tenen fam de ser justos;

Sacia doncs, Senyor, els nostres cors de la teva bondat per ser persones de veritat.

 

Als qui treballen per la pau els fas fills teus;

Camina amb nosaltres per ser decididament persones que portem la teva pau.

 

Ens adverteixes, que serem perseguits i maltractats;

Alhora però, ens promets una recompensa eterna, fes que hi siguem comptats.

 

Senyor, celebrem ja les festes de la teva Mare, Maria de la Candela;

Que aquests dies festius et sapiguem veure present i et reconeguem com autor de la vida.