PREGÀRIES 6 DE FEBRER

Vós, Senyor, us manifesteu com a Llum del món;

Feu que nosaltres aprenguem a seguir fidelment aquesta llum.

 

Vós ens dieu que també nosaltres hem de ser llum del món;

Ajudeu-nos perquè fem fora les tenebres de l’odi i enveges amb el nostre testimoniatge.

 

També ens dieu que hem de ser sal de la terra;

Feu que el nostre esforç per ser fidels ajudi al bon gust que dóna la sal.

 

Ens convideu, Senyor, a ser constants i perseverants;

 No ens negueu el vostre ajut, la vostra gràcia per a ser ferms en tot moment.

 

Avui acabem les festes Decennals de la vostra Mare, Maria;

Que amb la seva intercessió aconseguim de conviure en la nostra ciutat amb pau.

 

Que amb la intercessió de Maria de la Candela;

Acabi la “pesta” de l’atur i les nostres famílies aconsegueixin de viure amb dignitat, amb el fruit d’un treball estable.