PRIMERES COMUNIONS

L’Eucaristia és el centre de la vida cristiana, el sagrament de sagraments, i la plenitud de la Iniciació Cristiana.
Rebre la Primera Comunió significa entrar en la vida cristiana adulta, i participar com a cristians madurs i responsables en la vida de l’Església. Per això la preparació ha de ser més atenta i la participació més conscient.

 

Preparació de la Primera Comunió : Veure l'apartat de CATEQUESI

 

Cel·lebracions : Durant els Diumenges del mes de Maig i Juny

Primera Comunió d'un grup de catequesi 2011 Primera Comunió d'un grup de catequesi 2011 Primera Comunió d'un grup de Catequesi 2011 Primera Comunió d'un grup de Catequesi 2011