Misses i pregàries

Missa del Pollet

pessebre pessebre

La Missa del Pollet es va celebrar el dia 24 a les 18 i a les 20 hores amb les families de la Catequesi Familiar amb una gran participació

Missa Pollet Missa Pollet Missa Pollet Missa Pollet Missa Pollet Missa Pollet